Vänligen välj en lämplig bild

1. Börja med att indikera ungefär vilken storlek du letar efter. Då alla bilder inte har tillräcklig upplösning för alla uppsättningar så vänligen indikera vilken ungefärlig storlek du letar efter, så exkluderar vi automatiskt alla bilder som inte ”håller måttet”.
2. Hitta din favoritbild. Använd engelska sökord och du kan använda många på samma gång för att specificera din sökning mer, såsom “blue red white” eller “dog horse cat”.
3. Välj hur stora och hur många ljudabsorbenter du vill ha bilden tryckt på.